فرهنگ و هنر

تازه ترین انتشار یافته ها
كنكاش
كنكاش سايتي متفاوت براي همه
با همسر کوروش کبیر آشنا شوید

با همسر کوروش کبیر آشنا شوید

بانو کاساندان دختر فرناسپه از شاهدختان خاندان هخامنشی بود. وی از اصالت ایرانی برخوردار بود. او همسر و همراه و همفکر همیشگی بزرگ مردی به نام کوروش بود.