اعتماد به نفس و موفقیت

تازه ترین انتشار یافته ها
كنكاش
كنكاش سايتي متفاوت براي همه
بررسی مهمترین عوامل که خانم ها برای رسیدن به موفقیت نیاز دارند

بررسی مهمترین عوامل که خانم ها برای رسیدن به موفقیت نیاز دارند

برای خانم‌ها، توانایی همیشه منجر به اعتمادبه‌نفس نمی‌شود. دلیلش این است:
زنان موفق می‌دانند که در هر کار مردانه‌ای، گاهی خود را در شرایطی نامساعد می‌بینند. ممکن است دست‌کم گرفته شویم، مورد استفاده کمتر قرار گیریم یا حتی حقوق کمتر دریافت کنیم. تحقیقات نشان می‌دهد زنان باید در سطوحی به طور غیرعادی بالا کار کنند تا درمقایسه با همکاران مرد خود توانا به نظر برسند.